Domofoni un koda atslēgas bērnudārzam

---

---

     Individuālo un sabiedrisko telpu (tajā skaitā bērnudārzu) aizsardzība no nelūgtiem viesiem, izmantojot tehniskos līdzekļus – ir firmas SIA Dialogs S uzdevums. Musu darba profils - audio, video domofonu sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, sarunu iekārtas, elektroniskās koda atslēgas, proximity (bezkontakta iekārtas), iButtons (elekroniskās atslēgas), durvju uzlikas, rokturi, slēdzenes, profilcilindri, elektriskie sprūdi, mehāniskās koda atslēgas, durvju aizvērēji, evakuācijas sistēmas, aizsargierīču ražošana, uzstādīšana, remonts un tehniskā apkalpošana.

Vēršaties pie mums, ja Jums ir (vai varētu būt) problēmas ar nevēlamiem apmeklētājiem, ar zādzībām, vandālismu, ja Jūs neapmierina ieejas telpu sanitārais stāvoklis. Ja Jūs gribat justies tīrībā un drošībā, mēs piedāvāsim, ieprojektēsim un uzstādīsim vispieejamāko pēc iespējam, cenas un kvalitātes aizsargierīču komplektu. Koda atslēgas, sarunu iekārtas, audio, video domofonu un citu aizsargierīču uzstādīšana - musu darbs.

     Vēršaties pie mums, ja Jūs neapmierina, kā darbojas Jūsu aizsargsistēmas: tās ļoti bieži bojājās, bet tos, kas viņas uzstādīja, nav iespējams. Sistēmai niepieciešama tehniskā apkalpošana. SIA Dialogs S piedāvā Jums tehniskās apkalpošanas līgumu. Līgums nodrošina garantētu apkopi, kurā ietverta profilakse, noregulēšana, ārējā izskata uzturēšana, remonts, koda nomaiņa utt. Ja Jūs dodiet priekšroku kvalitatīvai, sistemātiskai, kvalificētai tehniskai apkalpošanai – vēršaties pie firmas SIA Dialogs S. 

Individuālo un sabiedrisko telpu (tajā skaitā bērnudārzu) aizsardzība no nelūgtiem viesiem, izmantojot tehniskos līdzekļus – ir firmas SIA Dialogs S uzdevums. Musu darba profils - audio, video domofonu sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, sarunu iekārtas, elektroniskās koda atslēgas, proximity (bezkontakta iekārtas), iButtons (elekroniskās atslēgas), durvju uzlikas, rokturi, slēdzenes, profilcilindri, elektriskie sprūdi, mehāniskās koda atslēgas, durvju aizvērēji, evakuācijas sistēmas, aizsargierīču ražošana, uzstādīšana, remonts un tehniskā apkalpošana.

      Vēršaties pie mums, ja Jums ir (vai varētu būt) problēmas ar nevēlamiem apmeklētājiem, ar zādzībām, vandālismu, ja Jūs neapmierina ieejas telpu sanitārais stāvoklis. Ja Jūs gribat justies tīrībā un drošībā, mēs piedāvāsim, ieprojektēsim un uzstādīsim vispieejamāko pēc iespējam, cenas un kvalitātes aizsargierīču komplektu. Koda atslēgas, sarunu iekārtas, audio, video domofonu un citu aizsargierīču uzstādīšana - musu darbs.

      Vēršaties pie mums, ja Jūs neapmierina, kā darbojas Jūsu aizsargsistēmas: tās ļoti bieži bojājās, bet tos, kas viņas uzstādīja, nav iespējams. Sistēmai niepieciešama tehniskā apkalpošana. SIA Dialogs S piedāvā Jums tehniskās apkalpošanas līgumu. Līgums nodrošina garantētu apkopi, kurā ietverta profilakse, noregulēšana, ārējā izskata uzturēšana, remonts, koda nomaiņa utt. Ja Jūs dodiet priekšroku kvalitatīvai, sistemātiskai, kvalificētai tehniskai apkalpošanai – vēršaties pie firmas SIA Dialogs S.

Dialogs S tehniskā apkalpošana

---

---

     SIA Dialogs S veic agrāk uzstādīto bērnu pirmsskolas iestādēs dažādu sistēmu aparatūras tehnisko apkalpošanu. Objektu pieņem tehniskajā apkalpošanā pēc apskates, remonta vai nomaiņas (pēc nepieciešamības). SIA Dialogs S veic aparatūras remontu, modernizāciju vai maiņu, kabeļsavienojumu rekonstrukciju, kodu iestatīšanu, programmēšanu, maiņu, profilcilindru remontu, atslēgu izgatavošanu, hidraulisko aizvērēju remontu un regulēšanu un citus darbus, kas saistīti ar audio un video domofonu, kodu atslēgu (elektriskā vai mehāniskā tipa), piekļuves kontroles sistēmu (proximity, iButton utt.) apkalpošanu.

 

Piedāvājumi un akcijas

---

---

     SIA Dialogs S piedāvā dažāda veida universālās kodu atslēgas ar/bez sarunas iekārtām, audio-video domofonu, mehānisko koda atslēgu, aizvērēju uc., to uzstādīšanu un tehnisko apkalpošanu. Universālās koda atslēgas ar/bez sarunas iekārtām, izpildes mehānismi, aizvērēji ir sabiedriskas lietošanas objekti. No tā, kādā stāvoklī tie tiek uzturēti, ir atkarīga to darba kvalitāte.Tos nepārtraukti ietekmē klimatiskie u.c. apstākļi (strauja atdzišana, pārmērīga sasilšana saulē, mitruma iedarbība, apledojums, piesārņojums, straujas barošanas sprieguma izmaiņas). Dažreiz aparatūru "ietekmē" arī ļaundari. Sistēmai niepieciešama tehniskā apkalpošana.

     SIA Dialogs S piedāvā Jums tehniskās apkalpošanas līgumu. Līgums nodrošina garantētu apkopi, kurā ietverta profilakse, noregulēšana, ārējā izskata uzturēšana, remonts, koda nomaiņa utt. Tehniskās apkalpošanas cenas ir zemas un stabilas, lai gan vienreizējā remonta cenas pēdējā gada laikā nemitīgi pieaug. SIA Dialogs S ar koda atslēgu un sarunas iekārtu apkalpošanu nodarbojas jau 20 gadus. Ir uzkrāta milzīga darba pieredze. Profilakse tiek veikta regulāri, remonts - ātri un kvalitatīvi.

     SIA Dialogs S piedāvā dažāda veida universālās kodu atslēgas ar/bez sarunas iekārtām, audio-video domofonu, mehānisko koda atslēgu, aizvērēju uc., to uzstādīšanu un tehnisko apkalpošanu. Universālās koda atslēgas ar/bez sarunas iekārtām, izpildes mehānismi, aizvērēji ir sabiedriskas lietošanas objekti. No tā, kādā stāvoklī tie tiek uzturēti, ir atkarīga to darba kvalitāte.Tos nepārtraukti ietekmē klimatiskie u.c. apstākļi (strauja atdzišana, pārmērīga sasilšana saulē, mitruma iedarbība, apledojums, piesārņojums, straujas barošanas sprieguma izmaiņas). Dažreiz aparatūru "ietekmē" arī ļaundari. Sistēmai niepieciešama tehniskā apkalpošana.

     SIA Dialogs S piedāvā Jums tehniskās apkalpošanas līgumu. Līgums nodrošina garantētu apkopi, kurā ietverta profilakse, noregulēšana, ārējā izskata uzturēšana, remonts, koda nomaiņa utt. Tehniskās apkalpošanas cenas ir zemas un stabilas, lai gan vienreizējā remonta cenas pēdējā gada laikā nemitīgi pieaug. SIA Dialogs S ar koda atslēgu un sarunas iekārtu apkalpošanu nodarbojas jau 20 gadus. Ir uzkrāta milzīga darba pieredze. Profilakse tiek veikta regulāri, remonts - ātri un kvalitatīvi.

Mūsu mērķis ir panākt, lai uzstādītā aparatūra vienmēr darbotos labi, sagādātu prieku cilvēkiem, dodot iespēju viņiem uzturēt tīrību un kārtību telpās un paļauties uz pašu drošību.